Atlas Postar 40 Zaprawa do Tradycyjnych Wylewek

21,97

Opis

Przeznaczenie
Wyrównuje podłoża w granicach 10-80 mm – w zależności od przyjętego układu konstrukcyjnego, zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości jest wykonane ze spadkiem.
Tworzy warstwę posadzkową o wysokiej wytrzymałości na ścieranie – zalecaną do budynków mieszkalnych, magazynów, obiektów przemysłowych, na podjazdy, tarasy itd.
Może stanowić warstwę ostateczną lub podkład pod inne okładziny.
Pozwala na uzyskanie spadków.
Nadaje się do zatapiania ogrzewania podłogowego – nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło.
Umożliwia wykonanie posadzki z materiałów takich jak: parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe – jest podkładem o wysokiej spoistości i dużej odporności na działanie sił ścinających występujących np. podczas rozszerzania się i kurczenia drewna w wyniku zmian jego wilgotności.
Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, parkiet, panele, powłoki i posadzki epoksydowe.
Rodzaje możliwych do utworzenia układów:
– zespolony z podłożem – grubość 10-60 mm – dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez),
– na warstwie oddzielającej – grubość 35-80 mm – podłoże jest złej jakości, niezapewniające odpowiedniej przyczepności – pylące, spękane, zaoliwione, zabrudzone, silnie chłonne; warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm,
– pływający – grubość 40-80 mm – wylewany na izolacji termicznej lub dźwiękowej z: płyt styropianowych klasy min EPS 100-038, z podłogowych, utwardzanych płyt z wełny mineralnej itp.,
– grzewczy – wysokość wylewki nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm.

Właściwości
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm2.
Posiada niski skurcz liniowy – niewielkie zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,8 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości).
Przystosowany jest do wylewania ręcznego – do rozprowadzania po listwach.
Masę można przygotowywać w mieszarkach przepływowych.
Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w o

faza elektryka, zraszacze wynurzalne rain bird, obrobka metali, lampa do lustra, tuleja z gwintem wewnętrznym m8, gazomierz g16, adiabatycznie, obudowa geberitu płytą meblową

yyyyy