Czujnik Gazu Ferguson FS2RG

118,00

Opis

Czujnik gazu musi realizować dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony dbać o zdrowie i bezpieczeństwo przebywających w miejscu jego instalacji osób alarmując o trującym stężeniu gazów w powietrzu, a z drugiej o zagrożeniu wybuchem. Czujnik gazu chroni domowników przed zatruciem gazem sygnalizując przekroczenie zanieczyszczenia powietrza sygnałem dźwiękowym i świeceniem diody. Dodatkową funkcją tego czujnika jest poszerzanie zasięgu sieci ZigBee. Działa on jako repeater przesyłając do Smart Huba sygnały docierające z pozostałych sensorów, by mogły zostać prawidłowo zinterpretowane, a użytkownik sieci otrzymywał miarodajne informacje na temat systemu.

potrojna ramka, lampki tarasowe solarne, rura 150 pcv, rura drenarska w geowłókninie, electrix, zawór do naczynia przeponowego, trójnik do odpływu pralki, sposoby magazynowania energii elektrycznej, srp 02, int-ksg-bsb, firma starter, kolano 32 chrom, kolanka hamburskie, ciśnienie 70/40, do kontaktu, smart hd+

yyyyy